ALUMNI LIST (Branch Wise)

A.U.E

S.No Roll No. Name of Student
1 0842710001 AKASH SHARMA
2 1042747033 SHIVAM MISHRA
3 1042747034 SOURABH VERMA
4 1042747025 RAJ PRAKASH NARAYAN
5 1042747017 GYAMDRA KUMAR
6 1042747014 DHARM PRAKASH

E.C.E

S.No Roll No. Name of Student
1 1042731002 ADITYA YADAV
2 1042731006 ARCHIT GUPTA
3 1042731011 EKTA JAIN
4 1042731015 KM SHIVANGI GUPTA
5 1042731018 MUKESH TIWARI
6 1042731019 PAVENESH KUMAR PATEL
7 1042731025 SAMEER SHRIVASTAV
8 1042731026 SATISH KANSANA

M.E

S.No Roll No. Name of Student
1 0842740009 KRISHANA NAND TIWARI
2 0842740015 RAJAN MISHRA
3 0942740008 ANISH KUMAR
4 0942740009 ANMOL SRIVASTAVA
5 0942740010 ANOOP KUMAR MISHRA
6 0942740012 ANURAG SINGH
7 0942740014 ASHISH SINGH
8 0942740016 BHUPENDRA SINGH
9 0942740019 GOPI NATH PAL
10 0942740022 JAYNENDRA NATH TIWARI

M.B.A

S.No Roll No. Name of Student
1 1042770001 ABHINAV BHATT
2 1042770002 ABHISHEK SRIVASTAV
3 1042770004 AKHATAR SHAH
4 1042770006 AMIT KUMAR
5 1042770007 AMRENDRA KUMAR
6 1042770009 ANITA KUMARI
7 1042770010 ANKIT KAPOOR
8 1042770012 ASIF KHAN
9 1042770014 AYUSHI MAHESWARI
10 1042770015 BHANU PRATAP SINGH

C.S.E

S.No Roll No. Name of Student
1 0842710418 RAJEEV YADAV
2 0942710005 ARJIT SRIVASTAVA
3 0942710007 ASHISH DIXHIT
4 0942710009 ATIF ANWAR
5 0942710010 BHANU PRAKASH
6 0942710011 DEEPIKA VERMA
7 0942710012 DHEERNDRA SINGH
8 0942710013 GARIMA TRIPATI
9 0942710017 PRABESH KUMAR
10 0942710019 SHIVANK TRIVEDI

I.T

S.No Roll No. Name of Student
1 0842713001 ANKIT MISHRA
2 0842713003 ASHISH TRIVEDI
3 0842713004 ASHOK SINGH
4 0842713006 BRAJENDRA NATH YADAV
5 0842713007 CHANDRA PRAKASH JHA
6 0842713009 HIMANSHU GUPTA
7 0842713011 PRABHAT KR. DUBEY
8 0842713012 PRAGYA SHUKLA
9 0842713015 ROBIN SHARMA
10 0842713016 SHAJUFTA IQUBAL